...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Πώς αφηγούμαστε μια ιστορία


Γράφουμε:
  •            Πού και πότε συμβαίνουν τα γεγονότα της ιστορίας.
  •           Ποιο είναι το κεντρικό πρόσωπο της ιστορίας (κεντρικός ήρωας ).
  •           Ποια άλλα πρόσωπα συμμετέχουν ( ήρωες ).
  •            Με ποιο γεγονός ξεκινάει η ιστορία (ποιο πρόβλημα ).
  •            Με ποια γεγονότα ή πράξεις συνεχίζεται.
  •            Πώς τελειώνει η ιστορία ( λύση ).
  •         Τι σκέφτονται και τι αισθάνονται τα πρόσωπα (κυρίως το κύριο πρόσωπο για ό, τι συνέβηκε.
Χρησιμοποιούμε:
  •  Χρόνους του παρελθόντος (κυρίως παρατατικό, αόριστο αλλά και    ιστορικό ενεστώτα για ζωντάνια και αμεσότητα).
  •    Χρονικές (και αιτιολογικές) προτάσεις.
  • Χρονικούς συνδέσμους, χρονικά επιρρήματα, φράσεις που δηλώνουν χρόνο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου