...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

Χάρτες, είδη χαρτών

... ας βοηθήσουμε τον Πορκιουπίνο να βρει τον Ασημένιο δρόμο του... 
Να του μάθουμε πώς να διαλέξει το σωστό χάρτη...

Χάρτες                                                                                                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου