...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Πέμπτη, 7 Οκτωβρίου 2010

Το καναρινί ποδήλατο, ήταν το ποδήλατο των ονείρων του Λευτέρη... (μέρος 2ο)

Ο δάσκαλος ανακαλύπτει τις μαθησιακές και όχι μόνο δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Λευτέρης.
Πώς αντιμετωπίζουν οι συμμαθητές του το Λευτέρη;
Πώς αντιμετωπίζει ο δάσκαλος το Λευτέρη;
Πώς αντιμετωπίζουν οι γονείς του το Λευτέρη;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου