...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Γνωρίζω καλύτερα τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Α' μέσα από τις πηγές και την τέχνη

Kωνσταντίνος  A'                                                                                                                           

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου