...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Σάββατο, 30 Οκτωβρίου 2010

Χάρτης Τετραρχίας
Αυτός ο χάρτης θα σε βοηθήσει να καταλάβεις το σύστημα της τετραρχίας με το οποίο ο Διοκλητιανός χώρισε την αυτοκρατορία. Τι στοιχείο λείπει από το χάρτη αυτό; Δες το υπόμνημα και διάβασε τα ονόματα των τεσσάρων αρχηγών. Είδες πόσο συγγενεύει η Ιστορία με τη Γεωγραφία;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου