...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Πέμπτη, 21 Οκτωβρίου 2010

παίξε με τα βελάκια και..

...θυμήσου την αξία της θέσης των ψηφίων στους δεκαδικούς αριθμούς...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου