...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

Εξασκηθείτε παίζοντας


Παρατήρησε σε πόσα κομμάτια είναι χωρισμένη η πίτα και γράψτε το κλάσμα.
Κατόπιν πατήστε "enter".

Βάλε τα κλάσματα στην αριθμογραμμή

Χώρισε σε κομμάτια την πίτσα και πάρε με κλικ όσα λέει το κλάσμα επάνω

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου