...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Δευτέρα, 18 Οκτωβρίου 2010

Μια βόλτα στην παλιά Αθήνα

 

Ας παρακολουθήσουμε προσεχτικά το βίντεο και ας προσέξουμε τις διαφορές της πόλης τότε και σήμερα. Τα σπίτια των ανθρώπων, την ενδυμασία τους, τις συνήθειές τους, τους δρόμους κλπ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου