...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Κυριακή, 3 Οκτωβρίου 2010

βοήθησε τον Πορκιουπίνο..

γράψε με αριθμό πόσα βήματα πρέπει να κάνει ο Πορκιουπίνος:
1. έξι εκατομμύρια έξι χιλιάδες εξήντα έξι 
2. δεκαπέντε εκατομμύρια ενενήντα εννέα
3. πέντε χιλιάδες τετρακόσια πέντε 
 4. δεκατέσσερις χιλιάδες δεκατέσσερα
 5. τέσσερα εκατομμύρια σαράντα τέσσερα
6. εξήντα χιλιάδες ένα
7. είκοσι δύο χιλιάδες είκοσι δύο 
και τώρα παίξε  μαζί του μερικά παιχνίδια μαθηματικών!

μπάσκετ μαθηματικών

ελεύθερες... βολές

απάντησε σωστά...

παιχνίδι με πράξεις...

βάλτους στη σειρά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου