...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Τρίτη, 12 Οκτωβρίου 2010

τι πλάσματα είναι αυτά τα κλάσματα;


Κλάσμα ή κλασματικός αριθμός είναι ο αριθμός που γίνεται από την κλασματική μονάδα,
αν την πάρουμε πολλές φορές. 
Π.χ.
Το κλάσμα 3/4 γίνεται από την κλασματική μονάδα 1/4 (1/4 + 1/4 + 1/4 = 3/4).

Κλασματική μονάδα είναι ένα από τα ίσα μέρη στα οποία χωρίζεται η ακέραια μονάδα.

Τα κλάσματα γράφονται με δύο αριθμούς (ο ένας κάτω από τον άλλο), που χωρίζονται με
μία γραμμή, την κλασματική γραμμή.

Όροι του κλάσματος
Ο αριθμός που γράφεται κάτω από την κλασματική γραμμή λέγεται παρονομαστής και
φανερώνει σε πόσα ίσα μέρη χωρίστηκε η ακέραια μονάδα.
Ο αριθμός που γράφεται πάνω από την κλασματική γραμμή λέγεται αριθμητής και
φανερώνει πόσα από τα ίσα μέρη, στα οποία χωρίστηκε η ακέραια μονάδα, πήραμε.
Ο αριθμητής και ο παρονομαστής λέγονται όροι του κλάσματος.
Π.χ.
Το κλάσμα 3/4 φανερώνει ότι χωρίσαμε την ακέραια μονάδα σε 4 ίσα μέρη και πήραμε τα 3.Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου