...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Μ.Χατζιδάκις, Μ. Κριεζή: Μια βραδιά στο Πόρτο Λίλι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου