...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

Γ. Ρίτσου: Αν όλα τα παιδιά της γης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου