...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Πράξεις κλασμάτων: Επαναληπτική Δραστηριότητα στα κλάσματα

Ας θυμηθούμε τις πράξεις των κλασματικών αριθμών (κλάσματα και μικτοί αριθμοί) στον παρακάτω εννοιολογικό χάρτη και ας καταγράψουμε τα βήματα, δίνοντας και ένα παράδειγμα:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου