...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Τρίτη, 1 Φεβρουαρίου 2011

Παγκόσμια Ημέρα Υγρότοπων-Υδροβιότοπων

Τι σύμπτωση κι αυτή! Αύριο είναι η παγκόσμια ημέρα των υγρότοπων και υγροβιότοπων και το μάθημά μας στη γεωγραφία είναι οι λίμνες της Ελλάδας!!! Ας ασχοληθούμε λίγο περισσότερο μ΄αυτό το σημαντικό θέμα λοιπόν.
Χωριστείτε σε τρεις ομάδες των τεσσάρων. Ο ένας θα είναι ο γεωγράφος της ομάδας, ο οποίος θα εντοπίσει τις μεγαλύτερες λίμνες στo χάρτη και στο Google Earth καθώς και το γεωγραφικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκουν και την πιο κοντινή πόλη. Ο δεύτερος θα είναι ο βιολόγος και θα μελετήσει την παραλίμνια βλάστηση, τη χλωρίδα και την πανίδα της λίμνης. Ο τρίτος θα είναι περιβαλλοντολόγος και θα εξετάσει τις ανθρώπινες δραστηριότητες και τις συνέπειες που είχαν στην περιοχή και στο περιβάλλον. Ο τέταρτος θα είναι ιδιοκτήτης αγροτουριστικής μονάδας και θα ερευνήσει την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής και τις δραστηριότητες που μπορεί να προσφέρει.

Ο εννοιολογικός χάρτης μπορεί να σας βοηθήσει να οργανώσετε το υλικό σας. Μπορείτε να αντικαταστήσετε τις έννοιες με εικόνες! Αφού συμπληρώσετε το χάρτη, φτιάξτε μια ηλεκτρονική παρουσίαση αναλαμβάνοντας κάθε ομάδα από τρεις λίμνες!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου