...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Έννοιες Κλασμάτων: Επαναληπτική δραστηριότητα στα Μαθηματικά

Τα μαθηματικά δεν είναι μόνο αριθμοί και υπολογισμοί. Είναι κυρίως έννοιες, που πρέπει πάντα να τις έχουμε στο μυαλό μας πριν λογαριάσουμε! Ας θυμηθούμε λοιπόν όλες αυτές τις μαθηματικές έννοιες που αφορούν στα κλάσματα και ας τις καταγράψουμε στον παρακάτω εννοιολογικό χάρτη, δίνοντας ένα παράδειγμα για την κάθε μία: 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου