...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Πέμπτη, 3 Φεβρουαρίου 2011

Λίμνες- υγροβιότοποι: η δεύτερη ομάδα!

 (Νίκος, Γιώργος Μπ, Μάρκος, Γιώργος Απ.)

Η δεύτερη ομάδα έβαλε τις πληροφορίες με υπερσυνδέσμους που στην εικόνα δε λειτουργούν. Οι έννοιες που είναι υπογραμμισμένες είναι υπερσύνδεσμοι που οδηγούν σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου