...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Κυριακή, 16 Ιανουαρίου 2011

Ένα webquest: Η στάση του Νίκα: μια μεγάλη εξέγερση στα βυζαντινά χρόνια

Εντυπωσιαστήκατε όλοι από τα γεγονότα στην Κωνστανούπολη! Δραματικές εξελίξεις! Το βιβλίο μας περιγράφει την κατάσταση, αλλά έχουμε βάσιμες υποψίες πως και κάτι άλλο μπορεί να συμβαίνει! Άλλωστε η ιστορία έχει πολλές εκδοχές. Ας επιβιβαστούμε λοιπόν στη μηχανή του χρόνου κι ας εξερευνήσουμε τα πράγματα με τη δική μας ματιά...
(Η δραστηριότητα θα γίνει στο εργαστήριο με το διαδίκτυο και το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration)
Η στάση του Νίκα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου