...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

Τα παιδιά ταξιδεύουν στα βυζαντινά χρόνια και παίρνουν συνεντεύξεις για τη Στάση του Νίκα

1η ομάδα: οι δημοσιογράφοι, θέτουν ερωτήσεις στους πρωταγωνιστές της εξέγερσης και
ξεκαθαρίζουν τα γεγονότα... ( Μαρία, Βίβιαν, Βαγγέλης, Γιώργος Απ.)

2η ομάδα: οι ιστορικοί ... φέρνουν σε δύσκολη θέση το συνάδερφό τους Προκόπιο
(Ειρήνη, Βασιλική, Μιχάλης, Χριστίνα)

3η ομάδα: οι πολιτικοί, παίρνουν μέρος στο κρίσιμο συμβούλιο και βγάζουν τα δικά τους συμπεράσματα ( Νίκος, Τόλης, Μάρκος, Γιώργος Μπ.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου