...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Δευτέρα, 31 Ιανουαρίου 2011

Διαιρώντας τα κλάσματα...

(κάνε κλικ στην εικόνα για να εξασκηθείς στη διαίρεση κλασμάτων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου