...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Κυριακή, 30 Ιανουαρίου 2011

Διαδραστικός χάρτης της Ρωμαϊκής και Βυζαντινής Αυτοκρατορίας

(κάνε κλικ στο χάρτη)

Παρατήρησε με προσοχή τις μεταβολές των συνόρων στις χρονολογίες 390 μ.Χ, 527 μ.Χ.και 565 μ.Χ. 
Τι σου κάνει εντύπωση; Προσπάθησε να εξηγήσεις αναφέροντας τα σχετικά ιστορικά γεγονότα. Παρατήρησε επίσης και τα μεγάλα εμπορικά κέντρα που αναπτύσσονται αντίστοιχα στις εποχές αυτές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου