...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Πέμπτη, 13 Ιανουαρίου 2011

Πρόσθεση κι αφαίρεση κλασμάτων

(κάνε κλικ στην εικόνα να κάνεις τη δραστηριότητα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου