...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Τρίτη, 9 Νοεμβρίου 2010

Τι να θυμάμαι για τα αριθμητικά!


αν θέλω να μάθω περισσότερα για τα αριθμητικά, διαβ'αζω στις σελίδες 123-126 της Διαδικτυακής Γραμματικής

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου