...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου 2010

Δραστηριότητα: "Μ΄ ένα τραγούδι μαθαίνω τα νησιά μας"


Φύλλο εργασίας τα νησιά μας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου