...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2010

τα πράγματα... πρέπει να είναι απλά!


ισοδύναμα κλάσματα
απλοποίηση κλασμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου