...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Τρίτη, 23 Νοεμβρίου 2010

ακτογραφικά στοιχεία

Δείτε την παρουσίαση για να ξεκαθαρίσετε καλύτερα τις γεωγραφικές έννοιες: χερσόνησος, ακρωτήρι, ισθμός, πορθμός, διώρυγα, κόλπος, όρμος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου