...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Πέμπτη, 4 Νοεμβρίου 2010

Παιδική Παχυσαρκία (από την εκπαιδευτική τηλεόραση)

Παρακολουθήστε ξανά με προσοχή το βίντεο (κάνοντας κλικ πάνω στην εικόνα) της εκπαιδευτικής τηλεόρασης που είδαμε και συζητήσαμε στην τάξη. Καταγράψτε τους παράγοντες που οδηγούν τα παιδιά στην παχυσαρκία και φτιάξτε ένα κείμενο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου