...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Πέμπτη, 11 Νοεμβρίου 2010

Τραγούδια για το Πολυτεχνείο: Όταν σφίγγουν το χέρι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου