...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Το Stonehenge και τα Κυκλώπεια Τείχη: ομοιότητες και διαφορές

Παρατηρήστε προσεχτικά τις εικόνες. Περιγράψτε την κάθε μια σε μια παράγραφο, χρησιμοποιώντας κατάλληλα επίθετα και ουσιαστικά. Εντοπίστε διαφορές και  ομοιότητες ανάμεσα στο μονολιθικό μνημείο του Stonehenge της Αγγλίας και στα Κυκλώπεια Τείχη των Μυκηνών


(οι πέτρινοι γίγαντες του Stonehenge στην Αγγλία)
(η πύλη των λεόντων από τα Κυκλώπεια τείχη στις Μυκήνες)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου