...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Δευτέρα, 9 Μαΐου 2011

Περίμετρος γεωμετρικών σχημάτων

Περίμετρος ενός γεωμετρικού σχήματος είναι το άθροισμα του μήκους των πλευρών του


ΠΡΟΣΕΞΕ: Για να υπολογίσεις την περίμετρο ενός σχήματος θα πρέπει τα μήκη των πλευρών να είναι  όλα στην ίδια μονάδα μέτρησης


Στον πίνακα βλέπεις μερικά βασικά σχήματα καθώς και την περίμετρό  τους
Κάνε κλικ στην παρακάτω εικόνα για να εξασκηθείς διαδραστικά στον υπολογισμό της περιμέτρου:Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου