...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Τετάρτη, 11 Μαΐου 2011

Τα ελληνικά κράτη μετά την άλωση της Πόλης

Τα λατινικά και ελληνικά κράτη που διαδέχτηκαν τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία (1204)


Μετά την άλωση της Πόλης από τους Φράγκους και αφού αυτοί ίδρυσαν δικά τους κράτη(βασίλειο Κωνσταντινούπολης - βασίλειο Θεσσαλονίκης -πριγκιπάτο Αχαΐας - Δουκάτο της Αθήνας - νησιά και Κρήτη στους Βενετούς), ιδρύθηκαν τέσσερα ελληνικά κράτη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου