...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Σάββατο, 21 Μαΐου 2011

...αλλάζουνε εντός μου, τα σύνορα του κόσμου...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου