...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Δυτικά της Αθήνας (μέρος πρώτο)

Σήμερα μιλήσαμε για το Ποικίλο Όρος, για το βουνό της πόλης μας. Έναν από τους λιγοστούς πνεύμονες περιαστικού πράσινου για το λεκανοπέδιο της Αττικής. Γνωρίσαμε τα χαρακτηριστικά του, το ύψος του, την έκτασή του, με ποιους δήμους συνορεύει, μάθαμε την ιστορία του, τη χλωρίδα και την πανίδα του. Ακόμη συζητήσαμε για τους κινδύνους που το απειλούν από τα παλιότερα χρόνια μέχρι σήμερα, για το οικοσύστημά του που συνεχώς υποβαθμίζεται, καθώς και για τις ενέργειες που γίνονται από περιβαλλοντικές ομάδες και τοπικούς φορείς για τη διάσωση και την αναβάθμιση του οικοσυστήματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου