...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2011

Βασικές έννοιες στα κλάσματα

Ο εννοιολογικός χάρτης της ομάδας1 (Ειρήνη, Χριστίνα)

Ο εννοιολογικός χάρτης της ομάδας 2 (Μαρία, Βίβιαν)


Ο εννοιολογικός χάρτης της ομάδας 5 (Μάρκος, Νίκος)


Ο εννοιολογικός χάρτης της ομάδας 6 (Βαγγέλης, Τόλης)


Ο εννοιολογικός χάρτης της ομάδας 3 (Μιχάλης, Βασιλική)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου