...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Πέμπτη, 3 Μαρτίου 2011

δραστηριότητα: «Ένας Πύργος μας ψιθυρίζει την ιστορία του»Παίδες θα αναλάβετε  να ανακαλύψετε την ιστορία του πύργου «Παλατάκι», αυτού του χαρακτηριστικού μνημείου που βρίσκεται στην πόλη μας!  Θα ξεκινήσετε  με μια διαδικτυακή ιστοεξερεύνηση (webquest). Αφού συγκεντρώσετε αρχικά βασικές πληροφορίες για το κτήριο,  θα επιλέξετε τις σημαντικές και θα τις οργανώσετε σε έναν εννοιολογικό χάρτη. Στη συνέχεια θα ετοιμάσετε τη συνέντευξη που θα πάρετε από την υπεύθυνη του Πνευματικού Κέντρου στο Παλατάκι. Στο σημείο γίνεται η πρώτη γραφή του πολυτροπικού κειμένου, η οποία θα ολοκληρωθεί μετά την επίσκεψη.
 Κατόπιν θα επισκεφτούμε το κτήριο και θα ξεναγηθούμε από την υπεύθυνη του Πνευματικού Κέντρου, θα της θέσουμε ερωτήσεις, θ΄ αποσαφηνίσουμε και θα  και διασταυρώσουμε τις πληροφορίες μας. Τέλος  αφού  παρουσιάσουμε τους αρχικούς μας εννοιολογικούς χάρτες, τους συμπληρώσουμε, διορθώσουμε και βελτιώσουμε, θα γράψουμε ένα  πολυτροπικό κείμενο (με εικόνες και υπερσυνδέσμους, προκειμένου να το αναρτήσουμε στο ιστολόγιο της τάξης, αλλά και με τις κατάλληλες τροποποιήσεις, να το καταχωρήσουμε  σε ειδικό λήμμα της wikipedia στο διαδίκτυο. Για το κείμενο θα χρησιμοποιήσουμε   τους άξονες περιγραφής κτηρίων που  δόθηκαν στους εννοιολογικούς χάρτες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου