...η e-πέμπτη αταξία ακολουθεί τον Πορκιουπίνο στον Ασημένιο Δρόμο του Δάσους ως το ουράνιο τόξο...

Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011

με μια χάρτινη βαρκούλα...

Ας κατασκευάσουμε κι εμείς με χαρτοδιπλωτική (origami) χάρτινες βαρκούλες και να γίνουμε μικροί θαλασσοπόροι. Ακολουθήστε τα βήματα:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

η ώρα στα δάση όλου του κόσμου